Надання нейрохірургічної допомоги дитячому населенню

     Проблема лікування дитячої ЧМТ та її ускладнень надзвичайно актуальна.  Завдання нейрохірурга при ЧМТ у дітей полягає в ранньому виявленню і лікуванню патологічних внутрішньочерепних ускладнень. Треба враховувати також і деякі особливості перебігу захворювання у дітей, що  різняться порівняно з дорослими.

     В даний час є тенденція до зростання демографічних показників в Україні. Крім того, перехід на міжнародні стандарти оцінки життєздатного новонародженого (термін вагітності понад 22 тижні, вага понад 500 грам і наявність серцевої діяльності), передача підліткового контингенту (15-18 років) у службу педіатрії, зростання захворюваності дитячого населення (на 16,2% за 10 років), зростання дитячої інвалідності (на 78% за 10 років) вимагають значних змін в організації профілактики, діагностики та лікування дітей. Це стосується і надання нейрохірургічної допомоги. У м. Києві проживає близько 600 тис. дитячого населення.  Цілодобову ургентну допомогу дітям м. Києва надають лікарі-нейрохірурги дитячі Київського міського центру дитячої нейрохірургії. Всі лікарі мають спеціалізацію з дитячої нейрохірургії.  Відділення дитячої нейрохірургії КМЦДН нараховує 20 ліжок. У даний час це єдине відділення  в системі Департаменту охорони здоров’я м. Києва, що надає ургентну нейрохірургічну допомогу дітям щодня й день і ніч. За добу на консультацію до нейрохірурга в Київський міський центр дитячої нейрохірургії звертаються від 20 до 45 дітей.  Відділення дитячої нейрохірургії надає допомогу дітям з травмами та вогнепальними пораненнями центральної та периферичної нервової системи, запальними захворюваннями ЦНС, порушенням ліквородинаміки, станами перинатального періоду, що вимагають ургентної нейрохірургічної допомоги тощо.

Кількісний показник звернень за нейрохірургічною допомогою за 2014-2016 роки

 

2014 рік

2015 рік

11 місяців 2016 року

Кількість звернень

7806

8379

8545

Кількість госпіталізацій

620

847

1049

Кількість амбулаторних операцій

1435

1477

1306

Кількість операцій у стаціонарі

216

313

536

    

     2015 року до нейрохірурга КМЦДН звернулося 8379 дітей, що на 573 дитини більше, ніж  за аналогічний період 2014 року (2014 року звернулось 7806 дітей).  Втім, аналізуючи показники за 11 місяців 2016 року, - до Київського міського центру дитячої нейрохірургії звернулося 8545 дітей, що свідчить про динамічне щорічне збільшення кількості дітей з нейрохірургічною патологією, переважно невідкладною.

     Всім дітям у приймальному відділенні проводиться фізікальний і неврологічний огляд, за необхідності і показами виконуються краніограми, рентгенологічне обстеження інших органів (лицьовий череп, кінцівки, черевна порожнина та грудна клітка, ін.). Частота амбулаторних втручань (переважно ПХО-ран) становить близько 17-18% від загальної кількості дітей, що звернулись по нейрохірургічну допомогу. Велика кількість малих операцій потребує значних матеріальних затрат (наявність витратного перев´язувального матеріалу, операційної білизни, гумових рукавичок, стерильного інструментарію, препаратів для місцевого і загального знеболення, засобів для обробки операційного поля тощо). Надання нейрохірургічної допомоги дітям у стаціонарі КМЦДН проводиться відповідно до затверджених локальних протоколів. За показами проводяться люмбальні, вентрикулярні пункції, виконується СКТ (МРТ) головного мозку, призначається медикаментозна терапія. Залежно від важкості патології пацієнти госпіталізуються  в звичайні палати, палати з функціональними ліжками, підвищеного комфорту або ж в палату інтенсивної терапії.  Для визначення тактики лікування при поєднаній травмі на консультацію запрошують відповідних суміжних фахівців. Пацієнтам з пригніченням свідомості та вітальними розладами при важкій нейротравмі проводяться  всі необхідні лікувально-діагностичні заходи в ВАІТ Дитячої клінічної лікарні №7.

З усієї кількості пролікованих у відділенні дітей 2015 року в ургентному порядку госпіталізовано з приводу ЧМТ - 543 дитини, що становить 62,2% від усіх пролікованих дітей (згідно з локальними протоколами надання допомоги при  ЧМТ).

Склад пролікованих дітей, госпіталізованих ургентно за нозологіями.

Нозологія

2014

2015

Струс головного мозку

100

84

Переломи склепіння і основи черепа

150

300

Травматичні внутрішньочерепні гематоми

30

29

Забій головного мозку середнього і важкого ступеня тяжкості

226

282

Вроджені аномалії головного та спинного мозку

4

8

Родова травма

11

33

Гостра травма хребта і спинного мозку

7

1

Наслідки нейротравм

24

30

Внутрішньочерепні гематоми при ГПМК

3

2

ГПМК за ішемічним типом

6

3

Гідроцефалія

38

40

 

За період 2015 року в відділенні померла 1 дитина з діагнозом: Важка ЧМТ: забій головного мозку важкого ступеня. Набряк набухання головного мозку. ДАП.

Загальна летальність по дітях склала 0.1%. Порівняно з показниками за даними МОЗ України за 2015 рік - загальна летальність 0.9%.

Повікова характеристика госпіталізованих у відділення дітей: до року - 171 дитина; 1-7 років - 249 дітей; 7-14 років - 69 дітей; 14-18 років - 54 дитини.

При госпіталізації нейровізуалізація здійснюється цілодобово за допомогою апарату СКТ Toshiba Asteion (2007), стаціонарна установка Dio Diagnost Philips (2006), переносна рентгенустановка для інтраопераційного моніторингу Polimobil Siеmens, апарат ультразвукових досліджень Toshiba Xario (5 днів на тиждень).

За 11 місяців 2016 року  прооперовано 536 дітей, за 2015 рік - 313 дітей  (за аналогічний період 2014 року - 216 дітей). В ургентному порядку з приводу гострої ЧМТ та травми хребта 2015 року прооперовано 206 дітей, що становить 28.2% від усіх дітей, що надійшли  ургентно (аналогічний період 2014р - 206 дітей, 38.5%).

Ургентні операції у дітей за 2014-2015рр.

Нозологія

2015 рік

2014 рік

Шунтуючі операції

15

12

Видалення абсцесів головного мозку

3

4

Видалення кісткових уламків (вдавлені переломи)

13

10

Видалення травматичних внутрішньочерепних гематом

4

3

ПХО ран

154

145

Аспірація посттравматичних гематом

18

1 0

Родова травма (ВШК, кефалогематоми)

33

11

Гостра травма хребта і спинного мозку

1

3

    

     В післяопераційному періоді від ЧМТ за 2015 рік померла одна дитина,  за 2014 рік — також одна. Післяопераційна летальність  склала 0.5%. Порівняно з попередніми роками показник залишається на одному рівні.

     Показники як загальної, так і післяопераційної летальності зумовлені важкістю стану госпіталізованих  дітей і незворотними процесами, що відбуваються в головному мозку при  вираженому травматичному пошкодженні. Негативну роль відіграє часовий фактор,  неможливість своєчасного комплексного обстеження в стаціонарах на периферії, куди першочергово госпіталізується пацієнт, відсутність там кваліфікованого спеціаліста-дитячого нйрохірурга.

     Невисокий показник хірургічної активності в ургентних хворих пов'язаний з тим, що значний відсоток госпіталізованих дітей  не потребують оперативного лікування, проте потребують інтенсивного спостереження в стаціонарі, не рідко з застосуванням нейрохірургічних маніпуляцій. Це діти з наявністю контузійних вогнищ, з невеликими  оболонковими гематомами, переломами кісток черепа, ото-, і назоліквореєю, травматичними підокісними гематомами великих розмірів, які вимагають видалення в подальшому. Покази до оперативного втручання можуть виникнути в ході спостереження при прогресуванні патології. До цієї групи входять також діти зі струсом головного мозку, що виявляється вираженою загально мозковою симптоматикою.

     Значна частина пацієнтів, після стабілізації стану,  переводяться для доліковування в неврологічні стаціонари за місцем проживання. Актуальне питання диспансеризації   дітей з перенесеною ЧМТ. Її вивчення  вказує на відсутність спостереження за даним контингентом, не кажучи вже про лікування післятравматичних ускладнень. Ця проблема лежить в площині співпраці неврологів та нейрохірургів.

Висновки: